Fistülü Yapıştırma Tedavisi

Öncelikle çok fazla uygulanmadığını ve bizimde uygulamadığımızı sadece bilgilendirmek amaçlı yazdığımızı belirtmeliyim. Doku yapıştırıcısı yani fibrin glue ile tedavi yöntemidir. İlk çıktığı yıllarda cerrahların çok hoşuna gitmiş ve hızla yaygınlaşmıştır, ancak sonuçlar ortaya çıktıkça uygulayan doktor sayısı hızla azalmış büyük oranda terk edilmiştir. Terk edilmesinin temel nedeni başarısızlık ve çıkan diğer sorunlardır.

Fistül yapıştırma yöntemi

Yapıştırma Yöntemi Nedir, Nasıl Yapılır?
Uygulaması çok pratiktir komplike yani kasların arkasından dolaşan fistüllerin tedavisinde kullanılır. Eskiden piyasada yaygın olan 404 yapıştırıcı gibi iki maddenin karıştırılmasıyla elde edilir. İki madde bitişik iki enjektördedir, iki enjektöre aynı anda baskı uygulandığında tek uçtan karışarak dışarı çıkar ve dışarı çıkan bu karışım kısa sürede donar ve sertleşir. İşte bu enjektörün ucu fistülün dış deliğine sokulur içeriye basınçla verilir. Kanalda sertleşen madde kanalı tıkar. Tıkanan kanaldan akıntı durur, fistül iyileşmiş olur.

Hastaların bir kısmında dış ağız tıkanır ama kanal tam tıkanamaz, bu durumda içerde biriken iltihabi akıntı doku içinde giderek birikir. Biriken bu akıntı apselere neden olur, yeni kanallar açılmasına sebep olabilir. İşte bu tekrarlayan apseler sebebiyle artık sık uygulanmayan bir yöntemdir. Fibrin glue adlı maddenin pahalı olması sebebiyle klasik tedavi yöntemlerinden çok daha pahalıya çıkmaktadır.
Fibrin nasıl uygulanır, kanala enjeksiyon şeklindedir, hiçbir cerrahi işlem yoktur.

Tüm Hastalara Uygulanabilir mi?
Bilindiği gibi fistüller komplike ve inkomplike olarak iki tiptir. İnkomplike olanlar basit tiptir ve klasik yöntemle kolaylıkla, % 100 yakın başarıyla tedavi edilebilir. Komplike olanlar kasların arkasından dolaştığı için direkt kesme şeklinde yapılırsa hasta dışkısını tutamaz bu sebeple kasları koruyucu yöntemlerle tedavisi yapılır. Dışkı kaçırma ihtimalini en aza indirmek için şu yöntemler uygulanır.

Lazer; Kanalın içinden gönderilen ince tel gibi prob yardımıyla kanalın içerden yanması sağlanır.

Seton; Kanalımn ip veya lastik geçirilerek zamana yayılmış bir şekilde kesilmesi sağlanır, böylece kaslar zamanla kesildiği için dışkı kaçırma ihtimali azalır.

Fibrin yapıştırıcı; Fistül kanalının içi sertleşen bir sıvı ile doldurulur.

Bu yöntemlerden en yüksek başarılısı seton uygulamasıdır ancak oldukça zahmetli bir işlemdir. Lazerin de başarısı yüksektir setona kıyasla daha kolaydır. Yapıştırma tedavisi ise en başarısız yöntemdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Anal Fistül Tedavisi © 2016